Handels- og leveringsbetingelser

Produkter og tjenester udbydes af Harmonic Living, CVR-nr. 3074-6066.

BANKOPLYSNINGER:

Reg. 8401 – Kontonr.: 0001272717

KONTAKT:

Kontakt mig lettest via hanna@harmonicliving.dk – Eller ring på 53 83 32 24.

BETALING OG LEVERING:

Du kan betale med VisaDankort og VISA.

Du modtager straks efter købet en faktura på email til den opgivne email-adresse.

Vi gemmer aldrig dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

Digitale produkter leveres straks efter køb via email. Det digitale produkt fremsendes til den email, som køber har indtastet i ordre-feltet.

REKLAMATION, FEJL, MANGLER & MANGLENDE LEVERING 

Forbrugerkøb: Evt fejl, mangler, manglende skal du oplyse mig inden for rimelig tid. Rimelig tid er 2 måneder. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvad fejlen eller manglen består af.

Handelskøb: Ved handelskøb skal du reklamere straks manglen opdages.

Eventuelle undskyldelige grunde har ikke betydning. Så hvis du er på ferie, messe, syg, rejse eller tilsvarende og ikke reklamerer rettidigt vil dit krav om mangler være fortabt.

RETTIGHEDER:

Køb af online-produkter, webinarer og andre arrangementer hos Harmonic Living er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven, nærmere betegnet “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2, jf. § 9 stk. 2 nr. 2a.”

Alle rettigheder til kurser (online eller live), foredrag og online-produkter, tekster og billeder tilhører Harmonic Living

Alle online-produkter er personlige og må derfor ikke sælges, udlånes, give det købte væk eller på anden måde distribuere produktet uden forudgående skriftlig aftale med Harmonic Living.

PRISER & GEBYRER:

Harmonic Living henvender sig udelukkende til erhvervslivet og alle priser er derfor angivet i danske kroner eksklusiv moms.
Der er naturligvis ingen betalingsgebyrer. Du modtager straks efter købet en faktura på email til den opgivne email-adresse.

WORKSHOPS, KURSER, FOREDRAG & EVENTS:

Framelding: Ved mindre end 1 måned til afholdelse kræves 50 % i gebyr. Ved mindre end 14 dage til afholdelse gives der ingen refusion. Dog er du er altid velkommen til at overdrage din plads til en anden. Kontakt os da med information om, hvem der overtager din plads.

I tilfælde af, der er tildelt bonusprodukt i forbindelse med et køb, debiteres prisen for bonusproduktet ved refusion. Er prisen for bonusproduktet højere end dét beløb der skal krediteres, udstedes faktura på resterende beløb.

KLIPPEKORT:

Klippekort skal bruges indenfor 12 måneder.

AFLYSNING:

Jeg forbeholder mig ret til at aflyse workshops, kurser, foredrag & events ved sygdom, eller andre uforudsete hændelser. Det vil i tilfælde af aflysning være muligt at vi finder en ny dato, alternativt at få pengene retur.