Meningsfuld Forandring

– en skræddersyet proces med afsæt i storytelling, som skal skabe et stærkt fundament

‘Meningsfuld Forandring’ giver mulighed for at arbejde både bredt og dybt, når forandringens vinde blæser. Jeg tilbyder tre forskellige pakker, Guld, Sølv og Bronze og de indeholder:

  • Opstartsmøde
  • Kick-off workshop (gælder kun Guld og Sølv pakken)
  • Opsamling- og evalueringsmøde (gælder kun Guld og Sølv pakken)
  • Individuel coaching og sparring (klippekort)

‘Meningsfuld Forandring’ sammensættes og tilpasses den enkelte virksomhed for størst udbytte.

Temaer

Blandt de udfordringer og temaer som kan arbejdes med er:

  • Værdiprocesser – gennem historier hentet fra medarbejdernes hverdag finder vi de værdier, som lever i virksomheden
  • Strategiudvikling – med afsæt i firmaets pejlemærker undersøger vi firmaets historier fra fortiden, over hverdagens historier i nutiden og ind i en ønskværdig fremtid.
  • Styrk de gode kunderelationer – med afsæt i jeres medarbejderes case-stories afdækker vi nye mulige kommunikationsmåder fra konflikthåndtering til relationsopbygning.
  • Fra stress til trivsel – med afsæt i historier fra det daglige arbejdsliv afdækker vi de største arbejdsrelaterede stressfaktorer på jeres arbejdsplads og hvordan de kan håndteres
  • Coaching og sparring (klippekort) – med afsæt i medarbejdernes fortællinger coacher jeg dem for at afklare nye farbare veje og muligheder, ændret mindset, samt evnen til at kunne forholde sig nysgerrigt i kommunikationen internt og eksternt

Arbejdsmetode

Intet kan åbne mennesker i samme grad som storytelling. Via denne unikke metode tager vi udgangspunkt i de jordnære og konkrete eksempler fra forandringer i jeres hverdag.

workshoppen bruger jeg case-stories fra jeres hverdag, som medarbejderne kan byde ind med inden og under workshoppen. I de individuelle samtaler bliver historier fra hverdagen omdrejningspunktet for forandring i handlemåde og mind-set.

Læs mere om storytelling som brobygger.