Stå solidt med stærke rødder i forandringernes storm

Organisationsændringer som fx. fusioner og opsplitninger på arbejdspladser samt lederskifte er nogle af de parametre, der koster på trivselskontoen for de ansatte. Blandt de medarbejdere, der har været udsat for en eller anden form for organisationsændringer, steg langtidssygefraværet med 15 pct. Ved fyringer og fusioner steg fraværet med henholdsvis 20 og 35 pct. (kilde Bispebjerg Hospital).

En undersøgelse fra Gallups Employee Engagement viser, at de virksomheder der ligger blandt den fjerdedel med de mest motiverede ansatte klarer sig 10% bedre bedre på kundeloyalitet, 21% bedre på indtjening og har 20% højere produktivitet end den fjerdedel af virksomhederne, som har de mindst motiverede ansatte.

Kan du se udfordringen?

I 10 år har det været min mission (og passion) at hjælpe virksomheder med at sikre et stærkt fundament, som understøtter strategien og giver høj trivsel, motivation og ejerskab blandt såvel ledere som medarbejdere.

Vil du gå denne vej, kræver det, at du vil og tør spørge, kende svaret og agere på det.

Det kræver, at du kender processen og værktøjskassen, og deler denne med medarbejderne.

I denne artikel deler jeg lidt af min værktøjskasse, som har sit afsæt i storytelling.

Vil du vide mere om storytelling, så læs med her ‘storytelling som brobygger

…og det bliver med masser af input og inspiration, så frem med den store kaffekop og notesbog.

Hvis du allerede nu tænker, at det kunne være interessant at få et indslag hos jer, hvor jeg viser hvordan storytelling kan styrke jeres fundament, så kan du læse mere om det HER

Så lad os få styr på, hvordan du kan anvende storytelling til at skabe et solidt fundament i en verden som er under konstant forandring

Forestil dig, at du skal udarbejde ny strategi. Du har været i branchen i mange år og føler, at du har en god fornemmelse for tendenserne i tiden. Blandt dine overvejelser er:

  • Hvordan sikrer jeg ejerskab i hele organisationen?
  • Hvordan bevarer jeg motivation hos medarbejderne?
  • Hvordan undgår jeg stress og mistrivsel som resultat af de strategiske forandringer?
  • Hvordan indfrier jeg de opstillede økonomiske mål?

Din ledergruppe og medarbejderstab har altid haft tillid til dig. Du føler en faglig stolthed og indfrier altid opsatte mål og resultater. Derudover har du som leder en naturlig interesse i dine medarbejderes trivsel.

Men nu har du en udfordring.

Fra bestyrelse eller øverste direktionsgang er du blevet bedt om at udarbejde en ny strategi. Som virksomhed er I presset af ydre omstændigheder og internt er der måske også uro og modvilje.

Begå ikke fejlen, der koster dyrt på trivsels-, motivations- og sygdomskontoen – og som aflæses tydeligt på bundlinjen

Fejlen er, at virksomheder sjældent involverer deres medarbejdere i strategiudvikling. Involvering er dog ikke tilstrækkelig – ledelsen skal også være villig til at lytte og forholde sig til input fra medarbejderstaben i arbejdet med strategiudvikling.

En undersøgelse som Aarhus Universitet har foretaget blandt 140 danske virksomheder viser, at medarbejdernes involveringsgrad er relativ lav ifm udviklingen af virksomhedens strategi.

En bekymrende tendens i betragtning af, hvor betydningsfuldt det kan være for en strategis succesfulde implementering, at medarbejderne bakker op og er motiveret til at få det til at lykkes.

Der er her et essentielt område for virksomhederne at arbejde med. Fordi det ofte koster dyrt, når ledelsen løber alene med strategiarbejdet.

Udgangspunktet for et stærkt fundament er, at virksomheder i højere grad involverer alle i organisationen, og med fokus på faktorer som skaber trivsel og motivation!

En metode som går langt tilbage i vores historiske rødder og ligger dybt i vores menneskelige DNA er storytelling.

Vi har glemt at lytte

Vi lever i en verden hvor buzzwords som personlig effektivitet, branding og KPI’er definerer dagsorden. Vi er på hele tiden for at levere og præstere – og for at blive set og hørt.

Men vi glemmer at lytte!

Mister vi den evne, går vi glip af essentiel viden, herunder

  • viden om organisationen, dens værdier og mission og dens ‘why’.
  • viden om innovative muligheder
  • viden om hinanden og vores dybeste ønsker og behov for at kunne skabe et meningsfuldt arbejdsliv.

Svaret på disse essentielle spørgsmål finder vi ofte intuitivt gennem storytelling.

Hvad i alverden kan jeg i mit strategiarbejde bruge det ‘oldnordiske’ værktøj, storytelling ?

Når et menneske lytter til historier vækker det genkendelse. Det skaber fællesskab. Historier skaber (modsat fakta og tal) indre billeder og dermed følelser i os mennesker. Det er vores følelser, der får os til at handle på det som skaber resonans og betydning i os. Derfor kan vi i højere grad relatere og motiveres til at agere på den fremtidige strategi gennem relevante historier.

Udbytte af storytelling

  • Når medarbejderne inviteres til at deltage aktivt i strategiprocessen, øges samtidig chancen for at de tager ejerskab af den nye strategi og bliver motiveret til handling.
  • Historier skaber indsigt i vores forskellige måder at se verden på og sikrer, at medarbejderne arbejder hen imod samme mål.
  • Historier synliggør kulturen på arbejdspladsen, hvad man ønsker at føre videre, og hvad der skal gives slip på.

Med storytelling involveres hele organisationen i udarbejdelsen og/eller implementeringen af virksomhedens værdier og strategi.

Lær at lytte og fortælle nye historier

Der er flere indgang til arbejdet med storytelling som løftestang i forandringer.

→ Book et gratis inspirationsmøde – det sker HER

→ Book en samtale omkring forløbet ‘Meningsfuld Forandring’ – det sker HER

Det er min PASSION at hjælpe dig – læs min historie her (PDF – Når jakkesættene danser)

Tusind tak fordi du læste med, og hvis du synes det er relevant til at dele med dit netværk, så vil jeg sætte stor pris på det.

Du er også velkommen til at connecte med mig på LinkedIn.