Storytelling i strategi- og værdiarbejde

Når virksomheder involverer medarbejdere i udarbejdelsen af virksomhedens værdier og strategi, viser flere analyser, at det bidrager til at sikre et stærkt fundament, som blandt andet giver høj trivsel, motivation og ejerskab blandt såvel ledere som medarbejdere.

Al nytænkning sker, når vi sætter os selv i spil udenfor vores faste rammer. Igennem storytelling bidrager medarbejderne aktivt til strategiprocessen. Historier skaber (modsat fakta og tal) indre billeder og dermed følelser i os mennesker. Det er vores følelser der får os til at handle på det, der skaber resonans i os. Derfor kan vi i højere grad relatere til den fremtidige strategi igennem relevante historier. Medarbejdernes historier kan optages og derefter anvendes i den videre strategiproces hos direktionen eksempelvis på deres lederseminar.

Udbytte:

  • Når medarbejderne inviteres til at deltage aktivt i strategiprocessen øges chancen for at de tager ejerskab af den nye strategi og bliver motiveret til handling.
  • Historier skaber indsigt i vores forskellige måder at se verden på og sikrer at medarbejderne arbejder hen i mod samme mål.
  • Ledelsen bliver eventuelt opmærksomme på hvilke tendenser der er mest synlige i historierne og hvilke historier, som mod forventning, ikke bliver fortalt. Dette giver et godt billede af virksomhedens kultur og hvor der eventuelt bør ske forandringer

På medarbejderdagen introducerer vi fortællingens redskaber –struktur, dynamik og effekt – for at klæde medarbejderne på.
I fællesskab udvikler medarbejderne historier med relevans til virksomhedens værdier og strategiproces, som aftales forinden.

Varighed: 4 til 8 timers workshop

“Sammen med Hanna Snorradóttir og Laura Kamis Wrang har Industriens Uddannelser gennemført en omfattende workshop den 6. september 2019. Formålet var, at få stærke og inspirerende input fra alle medarbejdere til vores nye strategi 2020 – 2025.

På en professionel, systematisk og veltilrettelagt workshop, fik vi mulighed for at fortælle historier fra vores fortid, nutid og fremtid – historier, der alle er dokumenteret og efterfølgende systematisk anvendt i arbejdet med at formulere strategien.

Det var en både levende, sjov og værdifuld workshop, og alle i Industriens Uddannelser følte sig engageret i arbejdet. Ud over de mange input til strategien, har workshoppen og dens afvikling også givet os et stærkt fundament for det videre arbejde med implementeringen.

Hanna og Laura gav os en ny, dyb og anderledes adgang til centrale energier og konstruktive tækninger. Det bringer vi nu med os i de kommende år.”

Henrik Amdi Madsen, Direktør, Industriens Uddannelser