Udsnit af testimonials

‘Vi har haft stor glæde af samarbejdet med Hanna om et vellykket lederseminar, der blev gennemført i Island sommeren 2023, med relevante virksomhedsbesøg, besøg på uddannelsesinstitutioner og hvor vi bragte den storslåede natur ind i arbejdet med udviklingen af vores ledergruppe og af vores organisation. Hanna var en stor hjælp i både forberedelsen, planlægningen og gennemførelsen af dette unikke og værdifulde trænings- og udviklingsforløb.’

Henrik Amdi Madsen, CEO Industriens Uddannelser (telefonisk reference gives gerne)

‘Hanna’s syn på stress og stessforebyggelse, bygger på hele mennesket og den verden der omgiver os. Fra mit eget liv ved jeg at stress oftest ikke kun er arbejdsrelateret, men opstår når der er ubalancer, privat, personligt eller professionelt. Hanna’s foredrag om stress og stresshåndtering med få simple praktiske øvelser giver et godt grundlag for, at den enkelte medarbejder kan arbejde videre og skærpe opmærksomheden mod de ubalancer der er og derigennem imødegå stressen før den tager overhånd. Jeg kan kun give Hanna de varmeste anbefalinger.’

Jeppe Sikker Jensen, udviklingschef, klimatilpasning, COWI A/S

***

‘I VL36 gruppen fik vi Hanna Snorradóttir til at holde en storytellingseance om sårbarhed og autencitet i ledelse, idet vi ønskede at åbne op for at skabe større fortrolighed i gruppen. Vi har haft en helt anderledes dialog umiddelbart efter seancen med meget større grad af refleksion, hvor vi har refereret tilbage til processen. Den har skabt større fortrolighed og en meget mere åben dialog imellem os, hvor vi har tilladt hinanden at vise mere de sårbare sider af lederskabet. Det er rart at se bag skjoldet og facaden og der er udsprunget mere interessante dialoger om løsninger af konflikter. Hanna er en utrolig passioneret og oprigtig fortæller og facilitator og den passion smitter af. Hendes evne til at åbne folk op er uovertruffen.

Jakob Skov, SVP Force

***

‘Sammen med Hanna Snorradóttir og Laura Kamis Wrang har Industriens Uddannelser gennemført en omfattende workshop den 6. september 2019. Formålet var, at få stærke og inspirerende input fra alle medarbejdere til vores nye strategi 2020 – 2025. På en professionel, systematisk og veltilrettelagt workshop, fik vi mulighed for at fortælle historier fra vores fortid, nutid og fremtid – historier, der alle er dokumenteret og efterfølgende systematisk anvendt i arbejdet med at formulere strategien. Det var en både levende, sjov og værdifuld workshop, og alle i Industriens Uddannelser følte sig engageret i arbejdet. Ud over de mange input til strategien, har workshoppen og dens afvikling også givet os et stærkt fundament for det videre arbejde med implementeringen. Hanna og Laura gav os en ny, dyb og anderledes adgang til centrale energier og konstruktive tækninger. Det bringer vi nu med os i den kommende tid.’

Henrik Amdi Madsen, CEO Industriens Uddannelser

***

‘Jeg har gennem mit forløb med Hanna blevet tændt, så jeg er endnu mere afklaret med mit mål – og ikke mindst – hvordan jeg kommer dertil. Hannas professionalisme, drive og engagement giver mig lysten til at tage skridtene mod målstregen. Og det gør hun med menneskelig charme, humor og autenticitet.’

Michael Zenon, Manager hos DS VV

***

‘Hanne har absolut leveret nogen af de bedste resultater jeg har set i forhold til at få ledige i job. Hun giver den ledige en super professionel vejledning og coaching, som betyder at han/hun både bliver opkvalificeret på kompetencer i jobsøgning og får en optimal virksomhedsrettet aktivering med efterfølgende jobformidling.
Hanna arbejder effektivt, hurtigt og målrettet med opgaverne . Hun har styr på projektledelse og processer og har samtidig overskud til at være en god og dejlig kollega.’

Annette Schandorph, Regionschef, ISS Jobudviklingscenter

***

‘Hanna er en meget udtryksfuld fortæller, der dygtigt anvender sin skuespilskunst til understøtte og/eller fremhæve en pointe. Hanna er også en modig fortæller, der tør udfordre og provokere med sine fortællinger. Jeg kan bestemt anbefale Hanna.

Hans Bastian Larsen, Sr. Director Business Solution Delivery, William Demant

***

‘Jeg kender Hanna fra samarbejde omkring teambuilding og personlig coaching. Hanna er en meget kompetent, indlevende og motiverende coach, som virkelig forstår, at møde dig, der hvor du er. Hanna arbejder ud fra et stort ønske om involvering og inddrager løsninger/teknikker, som virkelig kommer ind under huden og som virker i ”den virkelige verden”. I mit samarbejde med Hanna har jeg både fået en større selvindsigt og konkrete værktøjer til, hvordan jeg kan arbejde med og opnå mine mål. Hertil kommer, at Hanna’s brændende engagement og kreativitet er en kilde til stor inspiration.’

Uffe Sonne Pedersen, Distributionschef, Arla Foods Amber

***

‘Jeg gik ind i coachforløbet med Hanna med en noget gammeldags opfattelse af, at jeg ikke havde behov for coaching, men Hanna har på ganske kort tid formået at ændre mit eget billede af mig selv og ikke mindst min omverden og give mig en anden synsvinkel at arbejde ud fra, som jeg har haft utrolig stor gavn af siden. At få nogle redskaber til fortsat at udvikle sig, få en bedre forståelse af sine omgivelser og blive sparket ud af sit vanlige adfærdsmønster, er intet mindre end en gave, som Hanna har formået at give på en professionel, involverende og meget kompetent måde.’

Lone Brandenborg, SAP Solution Manager specialist, Carlsberg Business Solution

***

‘Mit coachingforløb hos Hanna har flyttet mig længere på et år, end jeg troede jeg kunne flytte mig på et helt liv. Jeg har opnået en selvindsigt, der gør mig i stand til at handle frem for at se passivt til når omverdenen forsøger at styre mit liv. Jeg har lært at prioritere og vælge til og fra i forhold til hvad der betyder noget for mig – og det endda med god samvittighed. Jeg har fået et boost af selvtillid, der gør at jeg kan ”performe” med ro og sikkerhed i kroppen (fx på konferencer), hvilket har givet mig masser af positiv feedback, som så igen har styrket mig i troen på mig selv. Jeg føler at jeg er blevet et lykkeligere menneske – ”bare” ved at finde ud af hvad der betyder noget for mig, mere afbalanceret ved ikke altid at tvivle på mig selv og mine evner og mere krævende, fordi jeg ikke bare affinder mig, men tager kampen op, hvis ikke jeg mener jeg får det jeg fortjener på baggrund af mine evner eller det jeg yder. Men det som gang på gang overraskede mig i forløbet var, at selvom jeg var 110% overbevist om at jeg overhovedet ikke vidste hvordan jeg skulle løse et givent problem coachede Hanna mig til selv at komme frem med løsningen.’

Anne, postdoc

***

‘Hanna udviser nærvær, tillid og respekt. Med sin store værktøjskasse formår hun at stille fuldkommen skarpt og giver dig den indsigt som du søger. Hanna har hjulpet mig til mægtig stor selvindsigt og et bedre liv.

Lana Westhi Larsen, Projektchef, ATP

***

‘Jeg har haft den enorme glæde af at deltage i Hannas stresscoachingforløb. Hun er ikke kun coach. Hun er en alsidig, vidende og kyndig person, der med afsæt i stor egenindsigt vejleder, skubber/trækker og coacher dig til større selvforståelse og åbner farbare sideveje for dig, så du ikke havner i grøften. Det har været målrettet og konkret – ikke nogen kaffeklub her! Hanna er anerkendende og åben og det har været dejligt at få så ubetinget opmærksomhed igennem hele forløbet. Hun har evnen til nærvær.’

Ruth, afdelingsleder i Rambøll

***

‘Jeg havde været sygemeldt med stress, og kom til Hanna for at få redskaber til at undgå stress fremover. Dem fik jeg, og derudover en stor indsigt i mig selv. På 7 lektioner pinpointede Hanna 2 ting, jeg skal arbejde med. ”Hold fast, det er da det jeg skal!”, tænkte jeg. Hvor ramte hun dog plet! Hanna’s facon er kærlig, indlevende, og hun har en ægte interesse for andre. Man mærker, at Hanna gør det for at hjælpe, ikke for at tjene penge. Hun har en fantastisk evne til at få en selvhøjtidelig person som jeg til at skraldgrine af mig selv. Efter en session hos Hanna forvandles kaos i hovedet til harmoni. Tingene bliver lagt på de rette hylder, man får tilgivet sig selv og andre, og man får indsigt i hvad problemet egentlig er, og løsninger. Man får plads og overskud og en følelse af at livet er skønt. Man går derfra med indre ro, og i perlegodt humør.’

Anne, akademiker, Nordea

***

‘Jeg har igennem stresscoachingforløbet hos Hanna fået nogle vigtige indsigter. Jeg har fået en større ro i kroppen, fordi jeg nu har redskaber, som jeg ved virker, hvis jeg er fyldt med uro og har svært ved at slappe af. Jeg har fået sat tiltrængt fokus på at jeg kan prioritere i opgaver, samt fået ro til at give alle de mange dejlige og gode ting i mit liv mere opmærksomhed. Jeg kan anbefale Hanna som en åben, varm, opmærksom og anerkendende coach, der videregiver et nuanceret og relevant sæt af meningsfulde og virksomme redskaber.’

Mette, sygeplejerske på Hvidovre Hospital

***

‘Jeg deltog i et coachingforløb hos Hanna ovenpå en svær tid med sygdom hos et nært familiemedlem og stor arbejdsbelastning både på arbejde og efteruddannelse. Igennem forløbet fik jeg værktøjer til at bygge mine egne ressourcer op og til bedre at kunne sige både til og fra.’

Christina, ansat hos Boligexperten

***

‘Jeg er glad for at jeg deltog i et rigtig godt coachingforløb hos Hanna. Jeg synes jeg har fået nogle meget brugbare værktøjer til at arbejde videre med, herunder hvordan jeg tackler svære samtaler og får sat rammerne for og kommunikeret mine behov omkring mine arbejdsbetingelser.’

Mia – ansat hos BXP Advokater

***

‘Jeg deltog i et coachingforløb hos Hanna efter en tid med stor arbejdsbelastning/ferieafløsning og en tid med dødsfald i familien. Igennem forløbet fik jeg sat fokus på at have tid til mig selv og at det er ok at tage vare om mine egne behov først. Jeg fik mærket efter hvad jeg gerne vil prioritere – både privat og på arbejdet – hvilket har givet mig øget overskud i hverdagen.’

Ansat i Boligexperten